Paard

Contact

Heeft u vragen over de werkwijze of wij op beurzen of fairs te vinden zijn, workshops en/of op merkingen dan kunt u contact met mij op nemen:


Stuur dan een e-mail naar Diny GerdingColofon

Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van Diny Gerding strovlechtwerk.nl

Reageren
Heeft u onze website bezocht en wilt u hierover een opmerking plaatsen, contact ons via e-mail

Ontwerp & technische realisatie
De grafische opzet en technische uitwerking is uitgevoerd door:
GO & BS Connect